Kalendár podujatí

Hory, cesty, ľudia 2019

KST Bánovce nad Bebravou a MsKS Bánovce nad Bebravou organizujú 18. ročník festivalu Hory, cesty, ľudia. Zaujímaví ľudia, zaujímavé zábery, zaujímavé filmy … (takmer z celého sveta).

Miesto: MsKS – ul. Janka Matušku Bánovce nad Bebravou (bývalý ZK ROH na sídlisku Sever). V budove sa nachádza aj bufet, kde je možné stretnúť a porozprávať sa nielen s pozvanými hosťami.

Program:

Hory, cesty, ľudia 2017

KST Bánovce nad Bebravou a MsKS Bánovce nad Bebravou organizujú 16. ročník festivalu Hory, cesty, ľudia 2017.

Miesto: MsKS – ul. Janka Matušku (bývalý ZK ROH na sídlisku Sever).

Začiatok podujatia o 10,00, koniec XX,XX.

Vstupné na celý deň 2,5 €. Členovia KST, FK, SVTS, JAMES 2 €). V cene tombola.