Sobotný program Celonárodnej spomienky v Uhrovci

Dátum konania: 
sobota, 24 október, 2015 - 07:00

Pri príležitosti 200. výročia narodenia sa pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutoční Celonárodná spomienka na Ľudovíta Štúra v Uhrovci.

Sobota 24. 10. 2015

Program

7:00 turistický výstup na Rokoš - Uhrovské Podhradie
9:00 odhalenie pamätnej tabule pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra (vrch Rokoš)
9:30 futbablový a stolnotenisový turnaj o pohár Ľudovíta Štúra
10:30 vystúpenie ľudovej hudby a folklórnych skupín
12:00 slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Štúrova esej 2015 - Matica slovenská
12:30 historický sprievod - Námestie Ľudovíta Štúra (kultúrny program MKS Uhrovec, zatykač na Ľ Štúra)
14:00 slávnostné zhromaždenie pri pomníku Ľudovíta Štúra

 • štátna hymna SR, hymna EÚ,
 • položenie vencov k pomníku Ľ. Štúra,
 • báseň,
 • slávnostný príhovor predsedu vlády SR,
 • pozdravné príhovory hostí,
 • hymnická pieseň,
 • posolstvo mestám a obciam Slovenska z rodiska Ľ. Štúra,
 • prezentácia pamätnej známky - Slovenská pošta, a. s.,
 • prezentácia striebornej zberateľskej mince a obehovej pamätnej mince - Národná banka Slovenska,

15:00 prehliadka rodného domu Ľ. Štúra a A. Dubčeka

 • položenie vencov k pamätným tabuliam,
 • prezentácia novozriadenej expozície Ľ. Štúra,
 • vystúpenie umeleckého súboru SĽUK,
 • hudobné vystúpenie v podaní mužského speváckeho okteta Danubius octet singers, dirigent Daniel Simandl,

16:00 slávnostá akadémia k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra

 • privítanie hostí,
 • pozdravné príhovory hostí,
 • divadelná inscenácia Orol tatranský, réžia Juraj Sarvaš (pre pozvaných hostí),

18:00 slávnostná recepcia s kultúrnym programom

Sprievodné podujatie: výstava Míľniky života Ľudovíta Štúra.

Bezplatná kyvadlová doprava: bánovce nad Bebravou (autobusová stanica) - Uhrovec 9:00 - 18:00.