CTK Topoľčany Tour 2015

Dátum konania: 
nedeľa, 5 júl, 2015 - 08:30

Detská trasa

Trasa: okolo námestia v Topoľčanoch (500 m)

Deti štartujú bez štartovného, každý účastník dostane diplom a sladké občerstvenie.

Trasy C1 (110 km), C2 (54 km)

Dlhá C1 (110 km) Topoľčany - Nemčice - Urmince - Horné Štitáre - Hajná Nová Ves - Krtovce - Nitrianská Blatnica - Radošina - Behynce - Veľké Ripňany - Malé Ripňany - Čermany - Horné Obdokovce - Ludanice - Kovarce - Čeľadince - Nitrianská Streda - Solčany - Baštín - Bošany - Horné Chlebany - Norovce - Šišov - Veľké Hoste - Pochabany - Malé Hoste - Zlatníky - Nemečky - Prašice - Závada - Velušovce - Jacovce - Veľké Bedzany - Malé Bedzany - Topoľčany

Krátka C2 (54 km) Topoľčany - Krušovce - Horné Chlebany - Norovce - Šišov - Veľké Hoste - Pochabany - Malé Hoste - Zlatníky - Nemečky - Prašice - Závada - Velušovce - Jacovce - Veľké Bedzany - Malé Bedzany - Topoľčany

Prezentácia: od 8:30 hod. do 9:55 nám. M. R. Štefánika Topoľčany
Štart: jednotlivé trasy hromadne z nám. M. R. Štefánika, v päťminútových intervaloch. Štart prvej kategórie 10:00 hod.
Cieľ: Pohostinstvo Milan, bývala „sudová“ tržnica pri Elektro Krajčík.

Na trasy C1 a C2 je štartovné 3 €. Každý štartujúci dostane v cieli diplom a občerstvenie.

Plagát, viac informácií na stránke CTK.