Bánovecká parenica 2015 - 18. ročník

Dátum konania: 
nedeľa, 6 september, 2015 - 08:30
Ponúkame Vám potulky okolím Bánoviec nad Bebravou vhodné pre všetky vekové kategórie, od detí až po cyklistických „veteránov“. Cestné trasy vedú takmer výhradne po vedľajších cestných ťahoch.
 
Organizuje: Klub slovenských turistov, Bánovce nad Bebravou
 
Informácie:  0905 910 068
 
Kedy: 6. september 2015 (nedeľa)
 
Kde: pred Centrom voľného času v Bánovciach nad Bebravou 
 
Trasy:
 • C1 – cca 105 km okruh (doporučený bicykel cestný),
 • C2 – cca 49 km okruh (doporučený bicykel cestný),
 • MTB1 – cca 130 km,
 • MTB2 – cca 50 km,
 • MTB3 – cca 20 km.
 
Všetky trasy budú spresnené pri prezentácii.
 
Na trasách budú rozmiestnené kontroly, ktorých poloha je zaznačená na sprievodnej mapke. Mapku dostane každý štartujúci pri prezentácii. Pri vynechaní kontroly nemá účastník nárok na diplom a ostatné náležitosti.
 
Program: prezentácia od 8:30 hod. do 9:55 hod. pred CVČ
 
Štart: hromadne od CVČ, jednotlivé kategórie v päťminútových intervaloch, štart prvej kategórie – 10:00 hod.
 
Cieľ: „Piváreň BERNARD“, Radlinského 3, (bývalá „Hospoda u Čecha“)
 • pre trasu C1 bude cieľ otvorený od 14:00 hod,
 • pre trasu C2 bude cieľ otvorený od 11:30 hod,
 • ukončenie podujatia je o 16:00 hod., po tomto časovom limite bude podujatie ukončené, cieľ uzatvorený a kancelária zrušená.
V cieli čaká na každého účastníka diplom a malé prekvapenie.
 
Upozornenia:
 • vek štartujúceho neobmedzený, pri deťoch do 15 rokov súhlas rodičov,
 • vlastný bicykel v dobrom technickom stave a aspoň základné vybavenie (duša, pumpa...),
 • na trase nie sú zabezpečené občerstvovačky(!),
 • doporučujeme ochranné prilby – možnosť zapožičania u usporiadateľa, do 15 r. povinná,
 • podujatie sa uskutoční za každého počasia(!),
 • každý účastník štartuje na vlastné riziko a nebezpečie, podujatie sa koná za plnej cestnej premávky, bez zabezpečnia križovatiek - je nevyhnutné dodržiavať pravidlá cestnej premávky(!).
 
Štartovné:
jednotlivci 1,50 €
pre rodičov s deťmi do 15 r. platí skupinové štartovné 2,50 €, bez ohľadu na počet detí.
 
Tešíme sa aj na Tvoju účasť!