Výstup čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Poľanu

Dátum konania: 
sobota, 30 máj, 2015 - 06:00
Trasa: Skliarovo – vodopád Bystré – Poľana – horská chata Poľana – Skliarovo (19 km)
 
Odchod: 6:00 z parkoviska pred autobusovou stanicou v Topoľčanoch 
Príchod: cca 19:00 do Topoľčian
 
Program stretnutia:
  • 9:30 - 12:00 hod. - prezentácia pred chatou na prednej Poľane (účastnícke listy, propagačné materiály, predaj odznakov a tričiek)
  • 11:30 - 12:15 hod. - stretnutie na Poľane (príhovory k účastníkom stretnutia, KST, redakcia Dajama a hostia), folklórna pozvánka - kultúrny program,
  • 12:15 – 12:30 hod. - prezentácia a krst nových kníh z vydavateľstva Dajama,
  • 13:00 hod. - zostup z Poľany na námestie v Detve po modrej značke, zo Skliarova Kyvadlová doprava (v čase 14:30 - 15:15 hod.),
  • 15:30 – 16:00 hod. - Slávnostné ukončenie, príhovory hostí, odovzdanie štafety organizátorom 53. stretnutia v roku 2016 na Veľkej Javorine,
  • 16:00 – 18:00 hod. - kultúrny program: váľanie mája, folklórne súbory z Detvy.
 
Nahlásiť sa je možné do 24.5.2015 telefonicky na čísle 0905 609 385. 
 
Dospelí - organizovaní turisti - 12 €, neorganizovaní - 14 €
Deti - organizovaní turisti - 8 €, neorganizovaní - 10 €