Preseľanský cintorín

Cintoríny veľmi neobľubujeme.
 
Pritom tam všetci skončíme. Pri cestách vzahraničí sa rád zastavím pri nich. Každá krajina má svoje zákonitosti, kríže, pomníky a či výzdobu hrobov. Hroby na našich cintorínoch sú vo väčšine chaoticky usporiadané, úprava hrobových miest je individuálna a aj nákladná. Starostlivosť o hroby spoločným správcom je takmer neznáma. V Preseľanoch je zaujímavá vstupná brána na cintorín. Na jednom z pilierov je lebka s hadom, na druhom kalich s hadom. Lebka je symbolom smrti. Had je spojený s podzemím, pretože žije na zemi a schováva sa do škár, trhlín. Je symbolom nového života, pretože sa zvlieka z kože, čo môže symbolizovať posmrtný život. Kalich je symbolom Ježiša, symbolom vzkriesenia. Z týchto poznatkov by sme mohli dedukovať, že ľavý pilier znázorňuje cestu smrti a pravý cestu vzkriesenia. Alebo to autor myslel inak? Kto vie, nech napíše.

Vstupná brána do Preselianského cintorína

Detail