Jaskyne Vinišťa a Úhradu

Tri jaskyne a jedno skalné okno
 
Mnohí ani nevieme, po čom kráčame. To, že je pri vlekoch na Podhradí jaskyňa je ako tak známe. Volá sa Opálená skala. Jaskyniari ju pomaly prekopávajú. Kvapľová výzdoba chatrná, miestami olámaná. Predpokladaná dĺžka do 50 m . Sem tam vám do vlasov spadne niektorý zo šiestich druhov netopierov. Prístup do nej je zatiaľ voľný. Treba si dať pozor na hlavu, pretože tu už prišlo k viacerým poraneniam hlavy.
 
Jaskyňa Opálená skala
Jaskyňa Opálená skala
 
Druhou a čo sa týka kvapľovej výzdoby, ďaleko krajšou, je Džimova spása. Nachádza sa v masíve Vinišťa. Prístup k nej je ťažký a orientačne zložitý. Je uzamknutá, ale aj tak sa tam vlámal nejaký barbar a poškodil výzdobu. Je možné, že obe jaskyne sú vlastne jedna. Fotografie z Džimovej spásy si môžete pozrieť na stránke Speleoklubu Šariš.
 
Tretia jaskyňa, ktorá je zatiaľ najmenšia, je v masíve Úhradu na jeho severozápadnej strane. O žiadnom názve zatiaľ neviem. Aj tu už nadšenci kopli do zeme, ale zatiaľ neodkryli veľa. Vystavené sú len kosti zvierat, ktoré v nej zahynuli, alebo tu boli zožraté.
 
Bezmenná jaskyňa - vchod
Bezmenná jaskyňa 
 
Bezmenná jaskyňa - ľadový výzdoba v zime
Bezmenná jaskyňa - ľadová výzdoba v zime
 
Asi dvesto metrov ďalej je ešte skalné okno, ktoré stojí tiež za pozornosť.
Skalné okno
Skalné okno