Haluzická prierva

Keď sme pred rokom navštívili Haluzickú tiesňavu, bola zahádzaná rôznym odpadom. Boli tam kusy nábytku, pneumatiky, záhradný odpad.
 
Po roku je na nepoznanie. Podľa mňa, je len časť doliny upravená do stavu, v akom ju zanechali odborníci v roku 1926. Niektoré zádržné vane nie sú vyčistené. Ale stojí za pozornosť. Z informačných tabúľ sa dá veľa dozvedieť. Z Topoľčian sú Haluzice vzdialené bicyklom cez Starú Lehotu, Nové Mesto nad Váhom cca 63 km. 
 
Vyčistené koryto 1
 
Vyčistené koryto 2
 
Bližšie informácie sú na stránkach obce. Prípadne wikipedie.