Belanov kút

Čo to vôbec je Belanov kút? Je to prírodná pamiatka o výmere 2,72 ha. Ochrana mŕtveho ramena Nitry s brehovými porastami a s výskytom viacerých chránených druhov rastlín a živočíchov. Jeden z posledných zachovaných zvyškov prirodzených biotypov rieky Nitra. Toľko sa dozviete z textovej časti mapy Tribeč. Naposledy som tam bol asi pred dvadsiatimi rokmi. Rameno bolo suché, v jeho koryte trónila karoséria starej Škodovky a iný odpad. Pri mojej, dúfam, že ostatnej a nie poslednej návšteve, bolo koryto plné vody. Neopatrnou chôdzou po suchých konároch som vyplašil divé kačice. Žaby kŕkali, vtáci v korunách stromov spievali svoje árie, poľné zajace sa ma báli a upaľovali kade ľahšie. Bol som v rozprávke. Do reality ma prebrali mušky a pavúky. Ak aj vy chcete niečo podobné zažiť, poponáhľajte sa. Belanov kút leží medzi valmi rieky Nitry. V budúcom roku sa Povodie Váhu presunie s tzv. protipovodňovými opatreniami až po Kovarce. Čo ak si nevšimnú, že im v ceste stojí prírodná pamiatka? Nepremeškajte príležitosť.
 
Ako sa tam dostanete? Najlepšie je ísť na bicykli po pravom brehu rieky Nitry. Prejdete Nitriansku Stredu a medzi ňou a Kovarcami je mŕtve rameno Belanov kút. Ak nie ste priateľom bicykla, dá sa aj pešo, ale je to trasa asi 12 km, počítajúc aj návrat do Topoľčian. Priatelia mototuristiky môžu nechať auto v Kovarciach a proti toku rieky dorazia k Belanovmu kútu po 1,5 km.
 
A teraz pár obrázkov. Do Nitrianskej Stredy je to nadávanie na neporiadok a mesačnú krajinu po nezmyselnom výrube stromov. Od Stredy vás víta bujná vegetácia. Rieku Bojnianku prejdete po tomto romanticko-adrenalínovom mostíku.
 
 
Mostík cez Bojnianku
Mostík cez Bojnianku
 
Belanov kút
Belanov kút
 
Prales
 
Vodná plocha, ktorú si všimnete, keď pôjdete späť po vale po ľavej strane. Pravdepodobne je napájaná z odvodňovacích kanálov. Ďalšie miesto, ktoré si obľúbite.
Vodná plocha