Práznovce v Horňanoch

Horňany pozná veľa ľudí vďaka krásnej sekvoji. Je to cieľové miesto mnohých návštevníkov. Ale že boli Práznovce v Horňanoch?
 
V 11. storočí v osídlených prosperujúcich slovanských hradiskách boli postavené kamenné vidiecke kostoly, ktoré boli určené ako farské. K takým patril aj románsky kostolík v Starom háji v lokalite Kostolec v katastri Práznoviec.
Podľa vtedajšej cirkevnej praxe bol okolo kostolíka cintorín, kam museli privážať zosnulých z celej farnosti. Cesta z Hornian, od križovatky pri kríži, do Starého hája sa dodnes volá Smrtnou cestou. Hora pod Starým hájom sa volá Farárova hora, čo poukazuje na sídlo fary. Farníci museli totiž hmotne zabezpečiť farára poľom, horou a lúkami. 
Tradícia hovorí, že v Starom háji, pod Kostolcom ležali pôvodné Práznovce. Historické pramene to ani nedokazujú ani nevyvracajú.
Info z webových stránok obce Práznovce
 
Horňany, kríž
Kríž na mieste, kde stál kostol
 
Horňany - text na kríži
Text nápisu pod krížom