Patrón turistov

Je ním svätý Bernard z Aosty. Narodil sa v r. 923 na zámku Menthon vo Francúzsku a zomrel 13.7.1007 v Novare v Taliansku. Iné pramene udávajú ako miesto narodenia údolie Aosty a dátum posúvajú takmer o 100 rokov neskôr. V oboch prípadoch je pochovaný v Novare. Bol ohlasovateľom viery v Alpách, zakladateľom kláštora. Bernard v starej spisovnej nemčine znamená medvedia sila. V katolíckom kalendári je jeho dňom 15.7. V r. 1923 ho pápež Pius XI. vyhlásil za patróna obyvateľov Alp, horolezcov, lyžiarov. Na obrazoch sa znázorňuje s diablom a vežou. Pre pútnikov vybudoval v nebezpečnom alpskom priesmyku Mont-Joux medzi Walle a dolinou Aosta, ktorý nesie teraz jeho meno, kláštor, ktorý je spravovaný augustiánmi. Neskôr tu vybudovali hospic - r. 1049.
 
Priesmyk Svätý Bernard v Alplách
Autor: will_cyclist, Licencia CC-BY-NC
 
Známe sú aj psy pomenované po sv. Bernardovi. Svätobernardínsky pes bol vyšľachtený v rokoch 1660-1670 zo starých švajčiarskych hľadajúcich psov v kláštore sv. Bernarda vo výške 2 473 m. Iste ich poznáte. Sú to tí so súdkom rumu na krkoch. Sen mnohých opilcov.
 
Pes bernardín
Autor: Mirage Lin, Licencia CC-BY-ND
 
Bližšie: www.grkatpo.sk, publikácie: Dancák, F. - Homo Viator